AWA WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

CHAMPION: (Vacant)

1.
2.
3.

AWA NATIONAL HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

CHAMPION: (Vacant)

1.
2.
3.

AWA SHOOTING STAR CHAMPIONSHIP

CHAMPION: (Vacant)

1.
2.
3.

AWA WORLD TAG TEAM CHAMPIONSHIP

CHAMPIONS: (Midnight Express: New Generation)

1.
2.
3.